slider

warunki przyjęć

Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 16. ust 2. ustawy o pomocy społecznej gmina i powiat, obowiązane zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych.